top of page
שאלון ראשוני למעוניינות בטיפול פנים
הטיפול בו אני מעוניינת
אם את מעוניינת בתכשירים לטיפול בבית בנוסף יש לסמן אותם:
במידה ויתאפשר, העדפתי היא לשעות:
האם הינך בהריון או מניקה?
האם הינך סובלת מרגישות או אלרגיה כלשהיא?

יש להקיש על הכפתור הורוד ולשלוח שם תמונה ללא איפור

*אבחון ללא תמונה לא יטופל

bottom of page