top of page
שאלון להתאמת תכשירים טבעיים לטיפול בבית 
אני מעוניינת בתכשירים ל:
יש לסמן את המוצרים בהם את מעוניינת:
בחרי את אופן הגעת המוצרים אליך:
האם הינך בהריון או מניקה?
האם הינך סובלת מרגישות\אלרגיה כלשהיא?

יש להקיש על הלחצן הורוד ולשלוח שם תמונה ללא איפור
*אבחון ללא תמונה לא יטופל

bottom of page